Verantwoording

 

Sanctificium is een project van Stichting Marianum – School voor de Ziel.

Algemene (inhoudelijke) leiding:

Docent: Pater Hugo Beuker, heremiet

Secretariaat en Organisatie: Els-Toxopeus

Raad van Advies

Mgr. Dr. C.F.M. Van den Hout, Bisschop Groningen-Leeuwarden

Drs. R.R. Wagenaar, priester

Prof. Dr. Antoine Bodar, priester

Drs. Arjen Jellema, priester

Drs. A. Rombouts, lid Eerste Kamer

Ir. Herman Lerou, architect

Bestuursleden en leden Raad van Advies zijn onbetaald, ontvangen geen honorarium of vergoeding.  

Website: www.sanctificium.org  

Sanctificium Financiën Met name in 2021 werd een productiestudio gebouwd met de noodzakelijke technische en professionele film- en video-apparatuur ten behoeve van onze online colleges op film. Elk college duurt ca 1 uur, waarna 2 weken later een mondeling college volgt via een zoomsessie. Voorts werd  een aantal abonnementen op internet en video-diensten aangegaan en werd benodigde literatuur aangeschaft. Onze School voor de Ziel is een ongesubsidieerd initiatief en afhankelijk van giften, fondsen, legaten, nalatenschappen, subsidies en het bescheiden college-geld  (90 euro in 2023) dat voor ons onderwijs betaald wordt. Iedere financiële ondersteuning, hoe klein ook, is welkom! Giften kunnen worden overgemaakt op nummer NL43RABO0343325446 t.n.v. Stichting Marianum School voor de Ziel. Stichting Marianum, School voor de Ziel heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) (Nr. 8600.79.132) Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Let op: een gift aan een ANBI-instelling  mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. (informatie hierover: www.belastingdienst.nl).

De bescheiden financiën van de stichting worden op onze bankrekening beheerd door het bestuur ten bate van onze activiteiten.  

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022  

Verantwoording en Uitvoering:

2019

Per oktober 2019 is er gestart met een eerste cursus mystieke antropologie (door Pater Hugo) in de parochiezaal van de Kathedraal St. Jozef te Groningen, die door een vijftigtal deelnemers uit de wijde omgeving werd gevolgd.

2020

De belangstelling om deze cursus te vervolgen bleek groot. Na het uitbreken van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 is er gedurende de zomer een online onderwijsomgeving opgezet (in eerste instantie op schoolvoordeziel.nl) die de geografische reikwijdte van ons studieprogramma belangrijk heeft vergroot. Dat platform is begonnen te functioneren vanaf oktober 2020.

2021

In het najaars- en winterseizoen van 2020/2021 liep er een eerste online basiscursus contemplatieve theologie, toegespitst op het leren hanteren van begrippen uit de filosofische metafysica en het leren beheersen van het contemplatieve vocabulaire die door zo’n vijftig cursisten werd gevolgd, studenten van de Augustinus (studenten) parochie niet meegerekend. Die cursus heeft tot aan de zomer gelopen en werd als een groot succes beschouwd. In 2021 maakte pater Hugo samen met filmer/redacteur Hugo Rikken van Fullscreen Film de 8-delige serie Ziel en Zaligheid op basis van ons materiaal. Die serie werd door KRO-NCRV uitgezonden in het voorjaar van 2021. Een uitgebreidere versie is later op ons youtube-kanaal verschenen onder de titel Naar de Grond van het Hart.  

2022

Vanaf het najaar van 2022 t/m mei 2023 liep de vervolgcursus “Zinnen van de Ziel,” specifiek over de geestelijke beleving van de zintuiglijkheid in de contemplatieve traditie van oost en west. Aan dat traject namen ook weer ruim zestig cursisten deel. Er is ook nu weer professioneel onderwijsmateriaal ontwikkeld dat bestaat uit gefilmde colleges en bijbehorende brochures en een boekenlijst. Pater Hugo heeft ook buiten onze eigen colleges lezingen gegeven en ons initiatief verder bekendheid gegeven door middel van columns, krantenartikelen en verdere publicaties op het gebied van contemplatieve theologie. Verder is er een intensieve samenwerking aangegaan met de Sint-Augustinusparochie van het studentenpastoraat van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De studenten hebben verschillende bezinningsdagen in Warfhuizen gevolgd over onderwerpen met een contemplatieve inslag, zoals de woestijnvaders en het hesychasme. Verschillende studenten komen regelmatig naar Warfhuizen voor hun liturgische vorming en voor persoonlijke geestelijke begeleiding. In samenwerking met vrijwilligers, met steun van sympathisanten en financiering vanuit fondsen en eventuele overheidssubsidies (leefbaarheid/gebiedsontwikkeling “Nationaal Programma Groningen”) hopen wij op termijn een theologisch studiecentrum  te ontwikkelen annex culturele ontmoetingsplaats.

Geplande Activiteiten Sanctificium 2023 e.v.

Mystieke theologie

Vervolgcursussen Uitgaven – boekjes, pamfletten, nieuwsbrief Het uitbreiden van onze aanwezigheid op Youtube Eventueel podcasten Eventueel nieuwe televisieseries  

Kerkelijk

Themadagen over ondergesneeuwde katholieke onderwerpen Liturgie Heiligen Bedevaarten Devoties Kerkelijk jaar Een drastische cursus contemplatieve theologie van stevig maar toegankelijk niveau. Dito kerkgeschiedenis. Dito kerkelijke kunstgeschiedenis. Gregoriaans Lezingen Literair “café” (in noord Groningen wonen veel schrijvers en dichters). (kleine) concerten (bijvoorbeeld kerkmuziek).