Sanctificium

Lab voor Mystieke Theologie

De Theologie van het Bewustzijn onderzocht en uitgelegd

Is de Ziel eruit?

De liefde voor de Kerk is in het westen nogal bekoeld, waarschijnlijk omdat we haar net iets te lang hebben misbruikt voor allerlei dingen die niks te maken hebben met God en de ziel. Godsdienst lijkt tegenwoordig altijd over iets anders te moeten gaan dan over zichzelf: over politiek, macht, seks en ethiek, maar nooit over onze diepste kern: over het ervaren van het Goddelijke, over de liefdevolle relatie tussen het Absolute en de menselijke ziel, over het mysterie van ons bewustzijn. Bij Sanctificium is juist dat onze corebusiness: wij ontsluiten persoonlijke getuigenissen van religieuze ervaringen en vertalen die voor moderne lezers, christelijk of niet.

AFL 10. KLEIN.mov.00_29_53_09.Still020

Het Erfgoed Heroverd

Mystieke teksten proberen ontmoetingen met het onuitsprekelijke in woorden te vangen, wat in feite gewoon niet kan. Daarom beginnen mystieke schrijvers nogal eens te goochelen met technische termen uit de filosofie en een bont palet van poëtische paradoxen. Dat heeft ze dan natuurlijk weer de reputatie van dichterlijke dromers en wollige warhoofden bezorgd. Onterecht. Een paar technische termen en een lepeltje ervaring laten je al snel ervaren dat het in feite om zeer aardse en zinvolle teksten gaat, waar je de rest van je leven plezier van hebt.
AFL 10. KLEIN.mov.00_44_45_23.Still031

Onze docent

Pater Hugo is priester en kluizenaar van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij specialiseerde zich in kerkgeschiedenis en mystieke theologie aan de KU Leuven. Hij geeft daarover al jaren drukbezochte cursussen. Voor de KRO-NCRV presenteerde hij in 2021 de televisieserie 'Ziel en Zaligheid' over mystiek. Hij staat bekend om zijn nuchtere benadering van het onderwerp, zijn heldere uitleg en zijn typisch Noord-Nederlandse humor.