Privacybeleid

Privacybeleid:

 

  1. 1. Informatieverzameling: Sanctificium.com verzamelt alleen persoonlijke informatie, zoals naam en e-mailadres, wanneer deze vrijwillig door gebruikers wordt verstrekt tijdens het registratie- of abonnementsproces.
  2. Gebruik van Informatie: Persoonlijke informatie die door Sanctificium.com wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel van het verstrekken van de door de gebruiker gevraagde diensten, zoals toegang tot online cursussen en abonnementsservices. We kunnen deze informatie ook gebruiken om met gebruikers te communiceren over hun account en updates te verstrekken over onze diensten.
  3. Bescherming van Informatie: Sanctificium.com implementeert passende beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We voldoen aan alle relevante EU-regelgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  4. Openbaarmaking aan Derden: Sanctificium.com verkoopt, ruilt of draagt persoonlijke informatie niet over aan derden zonder de toestemming van de gebruiker, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is of aan vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het exploiteren van onze website, het uitvoeren van ons bedrijf of het bedienen van gebruikers.
  5. Cookies: Sanctificium.com kan cookies gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren en gebruikerspatronen bij te houden. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om cookies uit te schakelen in hun webbrowserinstellingen, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van de website.
  6. Rechten van Gebruikers: Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot, correctie of verwijdering van hun persoonlijke informatie die wordt bewaard door Sanctificium.com. Gebruikers kunnen ook informatie aanvragen over de doeleinden van gegevensverwerking, ontvangers van hun gegevens en alle andere relevante informatie met betrekking tot hun privacyrechten.
  7. Wijzigingen in het Privacybeleid: Sanctificium.com behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in het Privacybeleid op de website.