Over ons

Korte Historie * Colofon * Algemene Informatie

Een Korte Geschiedenis

In Nederland, Vlaanderen en Duitsland waren kluizenarijen sinds de zeventiende eeuw eigenlijk altijd verbonden aan afgelegen bedevaartkapellen. Van die traditionele kluizen is die van Warfhuizen, boven Groningen, de enige die op dit moment wordt bewoond door een officiële rooms-katholieke kluizenaar, pater Hugo. Hij leidt inderdaad dat traditionele kluizenaarsleven dat grotendeels bestaat uit het mooi maken en schoonmaken van zijn heiligdommetje. Zodanig dat hij er bijna deel van uitmaakt. Zijn soort is van oudsher nogal nuchter en praktisch ingesteld. Niet voor niks worden dit soort kluisbroeders nogal eens voor veredelde kosters versleten. Ze doen niets liever dan koperpoetsen, altaardwalen strijken en bloemschikken. Natuurlijk doet hij ook nog de Mis, hoort een hoop biechten en zingt het getijdengebed.

Nu wil het dat pater Hugo kerkgeschiedenis heeft gestudeerd aan de KU Leuven, en zich uiteindelijk heeft gespecialiseerd in Mystieke Theologie. Dat onderwep bleek in 2018 plotseling heel populair te zijn bij een grote groep gelovigen en studenten in de stad Groningen. De kluizenaar werd vriendelijk verzocht zijn dweilen en zijn afzondering eventjes achter zich te laten om les te komen geven over Eckhart, Hadewijch en Dionysius de Areopagiet. Dat was een succes en sprak een steeds grotere groep mensen aan. Vervolgens was er natuurlijk een probleem toen in 2020 de coronapandemie om zich heen greep en klassikaal onderwijs onmogelijk maakte. Het initiatief ging online. Dat maakte het dan weer mogelijk ook studenten elders uit het land welkom te heten. Terugkeren naar de oude situatie werd daardoor wel erg moeilijk. Toen de pandemie voorbij was werd dan ook besloten verder online les te geven.

Ons materiaal wordt grotendeels door pater Hugo zelf geproduceerd. De moderne techniek heeft het mogelijk gemaakt dat hij dat grotendeels kan doen zonder de kluis te verlaten. In de coronajaren hebben bevriende professionals op het gebied van beeld en geluid hem geleerd filmpjes, podcasts en zelfs muziek te produceren. Door de wonderlijke omstandigheden waaronder dit alles tot stand is gekomen is het resultaat altijd weer verfrissend origineel.

Colofon

Structuur - Team - Comitee van Aanbeveling

Sanctificium is een initiatief van de Stichting (Marianum - School voor de Ziel). Marianum is erkend als ANBI door de Nederlandse staat.

Els Toxopeus

Algemene Organisatie, Secretariaat


Pater Hugo Beuker, heremiet

Docent


Comitee van Aanbeveling

  • Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden
  • Pastoor Drs. R.R.B.M. Wagenaar
  • Prof. Dr. A.P.L. Bodar, pr.
  • Pastoor Drs. A. Jellema
  • Dr. A.G.J.M. Rombouts
  • Ir. H. Lerou